Ständigt i rörelse – över hela ön

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ett ständigt växande nätverk av åkare. Vi utför dessutom entreprenader, hanterar avfall och återvinning, sköter försäljning av material, fordonsprodukter och mer därtill. Vi är ständigt i rörelse – över hela ön.
Ljunggrens 2

Sommar 2022

Vi kommer att stänga våran bergtäkt i Bro mellan v.29-31, Etelhem och Visby är öppet som vanligt.

Ut över detta har vi glädjen att berätta att vi nu har Asfalt att erbjuda i vårat sortiment, kontakta oss för mer info.

En ständig bredd av material och produkter

I vårt sortiment hittar du kvalitetsmaterial i alla former, så som bergkross, grus och jord. Vi erbjuder också de bästa produkterna till ditt fordon.

En ständig närvaro över hela ön

Med ett stort nätverk av anslutna åkerier utför vi dagligen transporter av alla slag, både på ön och på fastlandet. Vi erbjuder även anläggningstjänster så som grävarbeten, markarbeten och trädfällning.

En ständig vilja att underlätta vardagslivet

Vi erbjuder uthyrning av containrar och flak för avfall och återvinning samt tillhandahåller tjänster för exempelvis vägunderhåll.

En ständig drivkraft att utvecklas

Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan. Vi erbjuder också lösningar för återvinning och avfallshantering.