Ständigt i rörelse – över hela ön

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ett ständigt växande nätverk av åkare. Vi utför dessutom entreprenader, hanterar avfall och återvinning, sköter försäljning av material, fordonsprodukter och mer därtill. Vi är ständigt i rörelse – över hela ön.
Ljunggrens 2

Ökade drivmedelspriser

Det spända läget i omvärlden har medfört ökade energipriser. Detta påverkar förstås även oss.

Vi kommer att justera vår prislista för att täcka ökade kostnader för drivmedel. De nya priserna sätts veckovis med start 1 mars 2022.

Har ni frågor kring detta eller annat ni vill diskutera med oss så är ni välkomna att ringa. Vi prioriterar detta ärende just nu.

Växel: 0498-28 28 00, VD: 0498-28 28 82
_________________________________
Henrik Beijer, VD
Gotlands Åkericentral AB

En ständig bredd av material och produkter

I vårt sortiment hittar du kvalitetsmaterial i alla former, så som bergkross, grus och jord. Vi erbjuder också de bästa produkterna till ditt fordon.

En ständig närvaro över hela ön

Med ett stort nätverk av anslutna åkerier utför vi dagligen transporter av alla slag, både på ön och på fastlandet. Vi erbjuder även anläggningstjänster så som grävarbeten, markarbeten och trädfällning.

En ständig vilja att underlätta vardagslivet

Vi erbjuder uthyrning av containrar och flak för avfall och återvinning samt tillhandahåller tjänster för exempelvis vägunderhåll.

En ständig drivkraft att utvecklas

Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan. Vi erbjuder också lösningar för återvinning och avfallshantering.