Dokument

ISO certifikat

Karakteriseringsblankett

För leverans av massor till våra anläggningar krävs att du först fyller i karakteriseringsblankett

  • Avseende karakterisering kommer det mer info efter sommaren 2023, har du frågor under tiden kontakta oss gärna via mail.

CE deklarationer/Prestandadeklaration

Nedan finner ni CE deklarationer/Prestandadeklaration för våra produkter i Bro bergtäkt.

Nedan finner ni CE deklarationer/Prestandadeklaration för våra produkter i Etelhems berg- & naturtäkter.