Miljö & Åter­vinning

Med en ständig drivkraft att utvecklas är miljöarbetet en viktig del av vår verksamhet. Våra miljömål uppdateras årligen med ambitionen att kontinuerligt anpassa oss efter samhällets utveckling. Vi ombesörjer även all form av återvinning och avfallshantering och erbjuder helhetslösningar för detta.
Etelhem Vatten

Vårt miljöarbete

Vi värnar om att hålla Gotland i rörelse – på ett miljömedvetet sätt. Därför arbetar vi ständigt för att förbättra vår verksamhet och minska vårt klimatavtryck. Vi använder oss i största möjliga mån av miljöanpassad teknik och utrustning och arbetar kontinuerligt med att samordna och effektivisera våra transporter. Vårt miljöarbete omfattar bland annat:

 • Vi utbildar, engagerar och informerar våra medarbetare och anslutna företag om vårt miljöarbete och vår miljöpolicy.
 • Många av våra åkare kör sina transporter med HVO (förnybar diesel) eller RME (biobränsle).
 • Pågående arbete av elektrifiering av våra täkter.
 • Vi förser BroGas med material för produktion av biogas.
 • Vi har kartlagt kontorets energibehov.

Återvinning och avfall

Behöver du hjälp med avfallshantering? Slipp långa köer till återvinningen, vi tar emot både stort som smått. Material som asfalt och betong krossas och återvinns och trämaterial omvandlas till energi i värmepannor. Till BroGas levererar vi dessutom material för produktion av biogas.

Vi erbjuder även containrar och flak för avfall och återvinning och ombesörjer hela transportprocessen – från utställning till avfallshantering och avlämning. Containrarna finns i olika storlekar och kan hyras för kortare och längre perioder.

Egen mottagning för återvinning

Vi hjälper våra kunder med materialåtervinning på våra anläggningar, där vi tar emot och förädlar materialet till nya råvaror. Vår mottagning omfattar bland annat:

 • Betong och Tegel
 • Jord- och Schaktmassor
 • Ris & grenar/grot, blandat trädgårdsavfall och stubbar
 • Träavfall både behandlat och obehandlat
 • Asfalt (fri från PAH16)
 • I Visby har vi även en ÅVC för mottagning av verksamhetsavfall från företag.

Övrig återvinning

Vi har inte möjlighet att ta emot alla materialsorter på våra anläggningar, men då har vi självklart samarbetspartners vi transporterar detta till i stället.

Det kan vara material så som:

 • Brännbart avfall
 • Deponi
 • Tryckimpregnerat virke
 • Blandat avfall
 • Förorenade massor
 • Metallskrot
 • Asbest/eternit

 

Sorteringsguide hittar du här.