Om Gotlands Åkericentral

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ett ständigt växande nätverk av åkare. Vi utför dessutom entreprenader, hanterar avfall och återvinning, sköter försäljning av material och produkter och mer därtill. Vi är ständigt i rörelse – över hela ön.
Bro Bergtäckt

Våra medarbetare

Vår verksamhet består av tre affärsområden; Transport & Logistik, Bygg & Anläggning samt Miljö & Återvinning. På kontoret hanterar vi den gemensamma administrationen så som projektledning, entreprenader och upphandlingar.

Transport & Logistik

Bygg & Anläggning

Miljö & Återvinning

Företagsledning & Administration

Åkerierna

Vi har ett ständigt växande nätverk av åkare med närvaro över hela ön. Som samordnare förmedlar vi transport- och anläggningsarbeten vidare till relevant åkeri. Varje anslutet åkeri är ett enskilt företag med egna anställda.

Almgrens Grus & Åkeri AB

Alva

Båtelsson Arne

Näs

Bergmans Entreprenad HB

Visby

Bro Väggarage AB

Bro

Gillerfors Åkeri AB

Hejde

GLM Gård AB

Guldrupe

Gotlands Lastväxlar­transporter AB

Visby

Gotlands Materialkommando AB

Visby

GSG Gotland AB

Guldrupe

Gustavsson Conny

Burs

Håkan Samuelssons Åkeri

Bro

Hultgrens Åkeri & Såg AB

Stenkyrka

Jolast AB

Kräklingbo

Katthammarsviks Åkeri AB

Katthammarsvik

Kranbil Gotland AB

Visby

Ljugarns Schakt & Transport AB

Ljugarn/Visby

Ljunggrens Åkeri AB

Lau

Mårten Åkare i Roma AB

Endre

Micke Malmberg Åkeri AB

Visby

PA Maskinstation AB

Lye

Rydgarns Åkeri AB

Väskinde

Takstens Åkeri

Slite

Tryggve Karlssons Åkeri AB

Fårösund

Tume Åkeri i Vamlingbo AB

Vamlingbo

Vildenger Transport Gotland AB

Atlingbo

Wallins Åkeri i Lummelunda AB

Lummelunda/Visby

En lång historia kort

I över 50 år har vi drivits av att ständigt fortsätta utvecklas och att hålla Gotland i rörelse. Gotlands Åkericentral startade som en ekonomisk förening år 1969 genom sammanslagningen av fem lastbilscentraler på ön. Sedan 1975 befinner vi oss på Skarphäll i norra Visby men sammantaget är vår verksamhet närvarande över hela ön. Föreningen ombildades till aktiebolag år 2004.

Idag ägs Gotlands Åkericentral av koncernen Transport & Entreprenad på Gotland AB (TEG AB). I koncernen ingår dessutom aktiebolagen Gotlands Bilfrakt AB, Bingers Mekan AB och Translast Transport AB.

Vår vision

Vårt hållbarhetsarbete

Vi vet att det lönar sig att arbeta strategiskt med hållbarhet, för både miljö och verksamhet. Dessutom ser vi det som en självklarhet att göra det vi kan för att bidra till ett bättre samhälle. Våra miljömål uppdateras och utvärderas årligen för att stärka drivkraften att fortsätta utvecklas.

Genom att aktivt arbeta med våra miljömål och med vår miljöpolicy skall vi verka för att minska vår miljöpåverkan och därigenom bidra till hållbar utveckling inom transport och maskintjänster. Bland annat arbetar vi aktivt för att minska vår fossila påverkan från täkter och transporter.