Transporter & Anläggning

Vi har en ständig närvaro över hela ön och förmedlar transporter runt om i Sverige tillsammans med våra anslutna åkerier. Därtill verkar vi för att bidra till Gotlands fortsatta utveckling.
Fjärr

Transporter

Tillsammans med våra 26 anslutna åkerier transporterar vi allt från berg- och grusmaterial till spannmål och stugor – över hela ön. Vi utför även dagliga frakter till fastlandet som en del av vår verksamhet. Med hjälp av VTL- och följebilar kan vi dessutom transportera bred last.

Med ett stort engagemang för Gotland och en ständig drivkraft att utvecklas arbetar vi kontinuerligt med hållbarhet, något som även omfattar våra transporter. Många av våra åkerier har valt att köra sina transporter på biogas eller förnybar diesel, vilket minskar koldioxidutsläppen. Åkarna arbetar dessutom aktivt med ECO-driving och med att förbättra sitt körsätt.

En ständig bredd av transporter – över hela ön

 • Transporter av grus- och krossprodukter
 • Fjärr- och kylprodukter
 • Bark och returträ
 • Spannmål-, gödning- och lantbrukstransporter
 • Byggmaterial och betongelement
 • Material för återvinning och avfall
 • VTL- och följebilar för transport av bred last
 • Vattentransporter för poolfyllning, dricksvatten och bevattning av vägar
 • Kranbilstransporter
 • Liftdumperstransporter

Anläggningsarbeten

Vi arbetar för att hålla Gotland i ständig utveckling, därför innefattar vårt erbjudande bland annat:

 • Krossning och sortering
 • Anläggningsarbeten som gräsmattor, plattläggning, vattenledningar, husgrunder och vägar
 • Grävarbeten och anläggning av avlopp
 • Trädfällning med kranbil
 • Arbetsledning, anläggningsarbetare och mättekniker

Provtagning

Vi sätter kvalitet och ständig förbättring i fokus. Till vår verksamhet hör ett eget laboratorium där vi exempelvis utför siktprov och analys av sorteringar producerade inom vår täktverksamhet. Vår produktion sker med kontinuerligt fokus på kvalitet, därför genomförs provtagning i produktionen löpande. Provresultat över kornstorleksfördelning ges ut på begäran. Dessa tjänster erbjuder vi även vid grävning av provgropar vid anläggning av infiltrationsanläggning för enskilt avlopp.