Vanliga frågor och svar

Funderar du över någonting? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren på dem. Undrar du över någonting annat, tveka inte på att kontakta oss!

Container och flak

Hur länge får jag hyra en container/flak?

 • Så länge man vill, man hyr per dygn eller månad.

Hur mycker får jag lägga i?

 • Du får aldrig fylla över kanterna på behållaren, 5 m3 container = Max 5 ton, 10 m3 container = Max 8 ton, 22-35 m3 flak = Max 12 ton.

Vad väger en container med blandat avfall?

 • Det är väldigt olika så det är svårt att svara på, men den brukar inte överstiga 2 ton.

Vad får jag kasta i container/flak?

 • Man kan välja olika nivåer av sorteringsgrad, se sorteringsguide för mer info.

Hur stor är en container/flak?

 • 5-10 m3 containers = längd ca 4 m, bredd ca 2 m.
 • 22-35 m3 flak = längd ca 6 m, bredd ca 2,6 m.

Materialleverans av grus och jord

Hur kan jag få det levererat?

Du kan få det levererat på olika sätt;

 • Tippbil: Bilen tippar materialet på en hög (pris räknas på tid för transporten + materialets vikt per ton).
 • Kranbil: Bilen “skopar” av materialet, de når ca 8-12 m (pris räknas på tid för transporten + arbete på plats + materialets vikt per ton).
 • Storsäck: 1 m3 säckar som körs ut med kranbil (pris räknas på tid för transporten + arbete på plats + materialets vikt per ton).
 • Hämta med släpkärra: Denna tjänst erbjuder vi på Skarphällsgatan 20.

Hur mycket behöver jag?

 • För att få fram antal kubik behöver du göra följande beräkning: Antal kvadratmeter x höjden på lagret (m2 = längden x bredden). T.ex. om den tänkta gräsytans yta är 10 m lång och 15 m bred och man vill ha ett jordlager på 10 cm: 10 x 15 = 150 m2 (och 10 cm jord är lika med 0,1 m) 150 x 0,1 = 15 m3. För att beställa i ton behöver du göra ytterligare en beräkning: Volym x volymvikt=15 m3 x 1,4= 21 ton att beställa.

Hur mycket material får man med på en transport?

 • Tippbilar: Lastar mellan 10-15 ton, med släp ca 35 ton
 • Kranbilar: Lastar mellan 8-12 ton

Fjärrtransporter och styckegods

Vilken information behöver vi ha inför bokning?

 • Typ av gods, Höjd – Bedd – Längd – Vikt.
 • Avsändare och mottagare, last och loss adress
 • När vill du att transporten skall ske.
 • Eventuell tidspassning?